CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Algemeen

Laatste nieuws


 • Weer (7) nieuwe Impactverhalen

  Op 29 juni hebben we 7 nieuwe impactverhalen aan de RvB TNO aangeboden. Deze zijn nu ook op dezesite te lezen onder de nrs 37 t/m 43 (klik hier).

 • Wie wil meedoen met de Geschiedenis whatsappgroep?

  De eTNOs werkgroep “Geschiedenis van TNO” heeft diverse artikelen in eTNOs Berichten geplaatst over de activiteiten. Bij het opstellen van de producten van de werkgroep, zoals de beschrijving van een instituut of locatie is vrijwel altijd hulp nodig van eTNOs leden die kennis hebben over een specifiek TNO onderdeel, gebouw of anderszins. De werkgroep zoekt nu altijd zelf naar de leden met genoemde specifieke kennis, maar wij kennen natuurlijk niet alle oud TNO medewerkers. Dit bracht ons op het idee een whatsappgroep “Geschiedenis” te starten. In deze groep zitten eTNOs leden en wellicht andere oud-TNO-ers of huidige werknemers van TNO die geïnteresseerd zijn in de historie van TNO.

  De whatsappgroep vormt een collectief geheugen en kan de werkgroep helpen bij vragen als:
  • Wie kent iemand die op de hoogte is van het verblijf van TNO op een bepaalde locatie;
  • Wie weet nog wie er op een (dan meegestuurde) foto staat;
  • Wie heeft er nog exemplaren van een personeelsblad;
  • Wie heeft er suggesties voor eTNOs verhalen of impactverhalen;
  • Enzovoort?

  Ook is denkbaar dat er vanuit de whatsappgroep nieuwe initiatieven voortkomen. Hoe dan ook, wij denken dat via zo’n whatsappgroep we sneller en betere informatie krijgen dan wanneer wij alleen uit ons eigen geheugen moeten putten. We hopen dan ook op een grote groep leden die ons wil helpen.
  Aanmelding tot de groep kan door uw mobiele telefoonnummer door te geven aan de werkgroep via geschiedenis@etnos.nl. Mocht u na enige tijd besluiten niet langer te willen deelnemen dan kunt u zichzelf heel eenvoudig met uw eigen telefoon afmelden.

  Namens de werkgroep “Geschiedenis van TNO”
  Johan van Veen

 • No ‘no-shows’ op Algemene Ledenvergadering 2017?!

  Eerder dit jaar hielden we een zeer geslaagde algemene ledenvergadering in Fort bij De Vechten in Bunnik. Het verslag daarvan kan je op deze website lezen (Publicaties  eTNOs Evenementen) en ook in de volgende eTNOs Berichten (nr. 57). De belangstelling was heel groot: maar liefst 162 personen meldden zich aan.

  Maar… 30 van de aangemelde mensen zijn om uiteenlopende redenen niet komen opdagen. Waarschijnlijk heeft niet iedereen zich gerealiseerd dat de vereniging voor deze ‘no-shows’ in totaal een bedrag van 852 Euro heeft moeten betalen: voor de lunch en voor de gidsen die de rondleiding hebben verzorgd. Een verspilling van verenigingsmiddelen die we bijzonder vervelend vinden en moeilijk te accepteren.

  We begrijpen natuurlijk dat de meesten een goede reden hebben voor hun afwezigheid; enkelen hebben zich ook netjes afgemeld. Maar het grote aantal ‘noshows’ heeft ons wel doen besluiten een maatregel te nemen die het wegblijven enigszins ontmoedigt. De algemene ledenvergadering blijft weliswaar gratis, maar voor de lunch/het buffet gaan we een bedrag van € 7,50 pp in rekening brengen (bij de aanmelding te voldoen).

  We hopen en verwachten dat we hierdoor in het vervolg zo weinig mogelijk no-shows op onze bijeenkomsten hebben. Een goede besteding van onze contributie willen we toch allemaal!?

  Dank voor jullie begrip,

  Namens het Hoofdbestuur,
  Jan Joziasse,
  Secretaris

 • Uitslag quiz EB55

  Met onderstaande link kunt de uitslag van de quiz uit EB55 nog eens nakijken:
  EB55 Uitslag eTNOs quiz 2015

 • NVOG presentatie Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen .

  Een presentatie van de NVOG gehouden door Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen van NVOG gehouden voor eTNOs, regio West op 20 januari 2016.

  Kijk onder menu-item: Werkgroep Zorg & Welzijn
  of klik op onderstaande link:
  NVOG presentatie Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen door Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG voor eTNOs, regio West

 • SPF-TNO gratis budgetcoach voor eTNOs

  De Stichting Sociaal Personeelsfonds TNO (SPF) heeft als doel het ondersteunen van collega’s en oud collega’s die door sociale, medische of andere omstandigheden in financiële moeilijkheden raken. Deze ondersteuning wordt aan TNO-ers en TNO gepensioneerden gegeven die lid zijn van het SPF. SPF-leden betalen een geringe maandelijkse bijdrage.

  Meer informatie over het Sociaal Personeelsfonds TNO (SPF) vindt u hier!

Actueel


 • TNO TIME

  Zondag 01 Mei 2016

  TNO heeft als vervanging is van het relatiemagazine TNO TIME een nieuwe website gelanceerd: www.time.tno.nl.
  Lees meer >>
 • In 2018 gaat TNO Zeist verlaten

  (Regio midden)

  Maandag 01 Augustus 2016

  Oproep:
  Lees meer >>
Algemeen
eTNOs is op 11 april 1979 opgericht als vereniging van gepensioneerde werknemers van TNO, vooral gericht op het behoud van het onderlinge contact. Later is eTNOs zich meer en meer ook gaan inzetten voor alle gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van het Pensioenfonds TNO.
eTNOs is georganiseerd in drie regio’s die vooral sociale activiteiten organiseren. Het hoofdbestuur zorgt voor coördinatie en voor een aantal centrale activiteiten op speciale terreinen waaronder de belangenbehartiging. Daarvoor zijn werkgroepen actief. Regio's en werkgroepen kunt u hierboven selecteren. Per selectie kunt u aan de linkerkant specifieke activiteiten kiezen.