Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
MI-actie 'klantgericht werken'
Optisch SnelheidsMeetsysteem voor klein kaliber projectielen
Radio transmissie metingen op 441 MHz
Akoestische sensoren t.b.v. detectie bereik helikopters
Aanmaak lustrumkalender
LACE, Local Adaptive Contrast Enhancement, Kontrastverbetering video
Milieu-onderzoek Lauwersmeer schietbaan met ABIRAS radarsysteem
Proefkamer voor gassen en dampen
Onbekende collega
Prins Mauritsgebouw
Ten behoeve van de Teleac cursus ‘Verpakken voor export’ neemt de directeur nog even het draaiboek door
Uitvoering roterende trommel- en valproeven
Fraiswerk
Meester draait parabolische spiegelop numeriek gestuurde draaibank
Onderzoek aan baggerslib
Portier, “je bent te laat !”
Keuken, koffiezetten
Akoestische meting
Vullen van kristal transducent
Gesleept Array
Titratie uitvoeren
Stemmen voor Dienstcommissie LEOK TNO
Presentatie van het persluchtrekenmodel Save Air
Gereedschap slijpen
Lichtmast botsproeven resultaat
Laatste werzaamheden voor de VUT
Overleg tussen groepsleider en medewerker
Reparatie hoge temperatuur oven (1800 º C) voor spectraal onderzoek
Stofmonsterapparaatuur
Opening IZF
1e keer online
A  A  A

Laatste nieuws


 • Nieuwe (vroegere)TNO Locaties

  (20150720) Aan de beschrijvingen van vroegere TNO Locaties is de locatie van het NIKO in Groningen toegevoegd en wat eerder al Den Haag Bankaplein (Octrooidienst) en Den Haag Jan van Nassaustraat (Physisch Lab) .

 • Nieuwe Publicaties

  Sinds 15 juni publiceren wij onze z.g. Impact verhalen. U vindt ze onder eTNOs Publicaties/eTNOs Impact verhalen. Het zijn korte beschrijvingen van (vroegere) TNO onderzoeken en -activiteiten die duidelijk een effect hebben gehad -of zelfs nog hebben- op de Nederlandse samenleving en soms ook daarbuiten.

  Onder eTNOs Publicatie/eTNOs Verhalen zijn recent verhalen gepubliceerd van Gerk van der Veen over de "de Mech-Lua Trainer", van Hans Maltha over "Onderzoek aan letselpreventie bij autobotsingen" en van Heiko Nieboer over het "Onderzoek naar enkele eigenschappen van een milieuvriendelijk alternatief voor chloorfluorkoolwaterstoffen als drijfgas in spuitbussen".

  Onder eTNOs Publicaties/eTNOS Boeken is de nieuwste eTNOs uitgave het boekje (Geo)hydrologisch en ondergrond onderzoek bij TNO van Jan Anne Boswinkel. (klik hier) (3/15).
  Van het boekje over TNO Zuidpolder (1960-2015) is de nieuwste versie met errata en aanvullingen gepubliceerd. (klik hier) (3/15).

  Onder Overige Publicaties/Boeken zijn historische boeken gepubliceerd over 25 - en 60 jaar NIPG, 10- en 60 jaar Defensie-onderzoek en 40 jaar personeelsvereniging Gons.

 • Nieuwe Links

  De TNO repository
  Een interessante site voor historische documentatie van TNO is de repository van de TU Delft, waar TNO een eigen plek heeft. U vindt het op de volgende URL: http://repository.tudelft.nl/search/tno/. U kunt op trefwoord naar bepaalde documenten zoeken, bijv. "jaarverslag (+ jaartal)" of een vroegere instituutsnaam, of wat u zelf in dit verband kunt bedenken.
  Deze link is ook toegevoegd onder de knop "Links" (zie hier links...) .

Algemeen
eTNOs is op 11 april 1979 opgericht als vereniging van gepensioneerde werknemers van TNO, vooral gericht op het behoud van het onderlinge contact. Later is eTNOs zich meer en meer ook gaan inzetten voor alle gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van het Pensioenfonds TNO.
eTNOs is georganiseerd in drie regio’s die vooral sociale activiteiten organiseren. Het hoofdbestuur zorgt voor coördinatie en voor een aantal centrale activiteiten op speciale terreinen waaronder de belangenbehartiging. Daarvoor zijn werkgroepen actief. Regio's en werkgroepen kunt u hierboven selecteren. Per selectie kunt u aan de linkerkant specifieke activiteiten kiezen.