Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
MI-actie 'klantgericht werken'
Optisch SnelheidsMeetsysteem voor klein kaliber projectielen
Radio transmissie metingen op 441 MHz
Akoestische sensoren t.b.v. detectie bereik helikopters
Aanmaak lustrumkalender
LACE, Local Adaptive Contrast Enhancement, Kontrastverbetering video
Milieu-onderzoek Lauwersmeer schietbaan met ABIRAS radarsysteem
Proefkamer voor gassen en dampen
Onbekende collega
Prins Mauritsgebouw
Ten behoeve van de Teleac cursus ‘Verpakken voor export’ neemt de directeur nog even het draaiboek door
Uitvoering roterende trommel- en valproeven
Fraiswerk
Meester draait parabolische spiegelop numeriek gestuurde draaibank
Onderzoek aan baggerslib
Portier, “je bent te laat !”
Keuken, koffiezetten
Akoestische meting
Vullen van kristal transducent
Gesleept Array
Titratie uitvoeren
Stemmen voor Dienstcommissie LEOK TNO
Presentatie van het persluchtrekenmodel Save Air
Gereedschap slijpen
Lichtmast botsproeven resultaat
Laatste werzaamheden voor de VUT
Overleg tussen groepsleider en medewerker
Reparatie hoge temperatuur oven (1800 º C) voor spectraal onderzoek
Stofmonsterapparaatuur
Opening IZF
1e keer online
A  A  A

Laatste nieuws


 • NIEUW VERANTWOORDINGSORGAAN per 1 juli 2014

  Het pensioenfonds roept kandidaten op voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan dat per 1 juli moet starten. U hebt hierover een nieuwsbrief gekregen. Wij roepen onze leden op hier serieus naar te kijken, want er zijn drie zetels voor de gepensioneerden. De leden van de huidige deelnemersraad en het huidige verantwoordingsorgaan kunnen zich zonder meer kandidaat stellen, andere geïnteresseerden moeten voldoen aan de profielschets die u bij het pensioenfonds kan downloaden (of klik hier). Daar staat ook het verkiezingsreglement (of klik hier).
  Indien iemand zich door eTNOs kandidaat wil laten stellen verzoeken wij haar/hem uiterlijk 9 mei contact op te nemen met Wil Aben, lid van onze werkgroep PensioenZaken, tel 041 3319841 of per mail (klik hier).

Actueel


 • Excursie Museum Joure en Wouda-gemaal Lemmer

  (Regio oost)

  Woensdag 30 April 2014

  Lees meer >>
Algemeen.

eTNOs is in 1979 opgericht als vereniging van gepensioneerde werknemers van TNO. Later is eTNOs zich gaan inzetten voor alle gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van het Pensioenfonds TNO.
eTNOs is georganiseerd in drie regio’s die vooral sociale activiteiten organiseren. Het hoofdbestuur zorgt voor coördinatie en voor een aantal centrale activiteiten op speciale terreinen waaronder de belangenbehartiging. Daarvoor zijn werkgroepen actief. Regio's en werkgroepen kunt u hierboven selecteren. Per selectie kunt u aan de linkerkant specifieke activiteiten kiezen.