Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
MI-actie 'klantgericht werken'
Optisch SnelheidsMeetsysteem voor klein kaliber projectielen
Radio transmissie metingen op 441 MHz
Akoestische sensoren t.b.v. detectie bereik helikopters
Aanmaak lustrumkalender
LACE, Local Adaptive Contrast Enhancement, Kontrastverbetering video
Milieu-onderzoek Lauwersmeer schietbaan met ABIRAS radarsysteem
Proefkamer voor gassen en dampen
Onbekende collega
Prins Mauritsgebouw
Ten behoeve van de Teleac cursus ‘Verpakken voor export’ neemt de directeur nog even het draaiboek door
Uitvoering roterende trommel- en valproeven
Fraiswerk
Meester draait parabolische spiegelop numeriek gestuurde draaibank
Onderzoek aan baggerslib
Portier, “je bent te laat !”
Keuken, koffiezetten
Akoestische meting
Vullen van kristal transducent
Gesleept Array
Titratie uitvoeren
Stemmen voor Dienstcommissie LEOK TNO
Presentatie van het persluchtrekenmodel Save Air
Gereedschap slijpen
Lichtmast botsproeven resultaat
Laatste werzaamheden voor de VUT
Overleg tussen groepsleider en medewerker
Reparatie hoge temperatuur oven (1800 º C) voor spectraal onderzoek
Stofmonsterapparaatuur
Opening IZF
1e keer online
A  A  A

Laatste nieuws


 • Nieuwe Links

  De TNO repository
  Een interessante site voor historische documentatie van TNO is de repository van de TU Delft, waar TNO een eigen plek heeft. U vindt het op de volgende URL: http://repository.tudelft.nl/search/tno/. U kunt op trefwoord naar bepaalde documenten zoeken, bijv. "jaarverslag (+ jaartal)" of een vroegere instituutsnaam, of wat u zelf in dit verband kunt bedenken.

  Uit de MBL Kloostertuin
  Een website van het voormalige Medisch Biologisch Laboratorium te Rijswijk dat inmiddels (ook) gesloopt is. Met herinneringen, foto’s en video’s. URL: https://sites.google.com/site/demblkloostertuin/

  Deze links zijn ook toegevoegd onder de knop "Links" (zie hier links...) .

 • Nieuw in TNO Locaties: ENSCHEDE

  Aan de beschrijvingen van de TNO Locaties is een nieuwe toegevoegd over TNO in ENSCHEDE.

 • ZUIDPOLDER boek

  eTNOs heeft een boekje geschreven over de periode van TNO op de Zuidpolder. Het 1e exemplaar is op de seniorenbijeenkomst van 6 november aangeboden aan mw. Cis Marring, lid van de TNO Raad van Bestuur.
  Dit boek is ook als pdf op de website geplaatst (klik hier). Reacties op deze uitgave zijn welkom op geschiedenis@etnos.nl.
  In februari wordt een volgende druk gepland waarin deze reacties worden meegenomen. U kunt hierop inschrijven door uiterlijk 1 februari 2015 € 20,00 over te maken op NL07INGB0004782770 t.n.v Vereniging eTNOs, onder vermelding van "Boekje Zuidpolder" Wij sturen het dan eind februari toe.

 • Nieuwe verhalen.

  Op 3 oktober is het verhaal "Voedselconsumptiepeilingen in Nederland" geplaatst over voedselconsumptiepeillingen onder Nederlandse bevolkingsgroepen in de periode 1988-1998.

  Op 29 okober is een verhaal geplaatst over het 50 MW beproevingscircuit in Hengelo waarmee van 1969 tot 1981 componenten werden beproefd voor de natriumgekoelde snelle kweekreactor die in Kalkar zou worden gebouwd.

  Klik hier links op de knop "eTNOs verhalen"!

 • Boek "15 jaar Rijksverdedigingsorganisatie TNO"

  In 1962 bestond de Rijksverdedigingsorganisatie 15 jaar. Daarover is toen een boekje uitgegeven. Dat boekje hebben we gescand en die scan kunt u bekijken. Klik op de knop "Publicaties" of klik "hier".

Actueel


 • Kerstlunch in partycentrum Het Witte Paard te Nootdorp

  (Regio west)

  Woensdag 17 December 2014

  Lees meer >>
 • Nieuwjaarsbijeenkomst/Jaarvergadering 2015 in de "Veste"

  (Regio oost)

  Dinsdag 06 Januari 2015

  Lees meer >>
 • Reserveer 14 januari 2015 voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst en jaarvergadering 2015!

  (Regio midden)

  Woensdag 14 Januari 2015

  Nieuwjaarsbijeenkomst en jaarvergadering 2015:
  Regio Midden leden, reserveer alvast 14 januari in uw agenda: dan houden we weer onze Nieuwjaarsbijeenkomst en jaarvergadering in De Biltsche Hoek!
Algemeen.

eTNOs is in 1979 opgericht als vereniging van gepensioneerde werknemers van TNO. Later is eTNOs zich gaan inzetten voor alle gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van het Pensioenfonds TNO.
eTNOs is georganiseerd in drie regio’s die vooral sociale activiteiten organiseren. Het hoofdbestuur zorgt voor coördinatie en voor een aantal centrale activiteiten op speciale terreinen waaronder de belangenbehartiging. Daarvoor zijn werkgroepen actief. Regio's en werkgroepen kunt u hierboven selecteren. Per selectie kunt u aan de linkerkant specifieke activiteiten kiezen.