CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Algemeen

Laatste nieuws


 • Uitslag quiz EB55

  Met onderstaande link kunt de uitslag van de quiz uit EB55 nog eens nakijken:
  EB55 Uitslag eTNOs quiz 2015

 • NVOG presentatie Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen .

  Een presentatie van de NVOG gehouden door Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen van NVOG gehouden voor eTNOs, regio West op 20 januari 2016.

  Kijk onder menu-item: Werkgroep Zorg & Welzijn
  of klik op onderstaande link:
  NVOG presentatie Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen door Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG voor eTNOs, regio West

 • SPF-TNO gratis budgetcoach voor eTNOs

  De Stichting Sociaal Personeelsfonds TNO (SPF) heeft als doel het ondersteunen van collega’s en oud collega’s die door sociale, medische of andere omstandigheden in financiële moeilijkheden raken. Deze ondersteuning wordt aan TNO-ers en TNO gepensioneerden gegeven die lid zijn van het SPF. SPF-leden betalen een geringe maandelijkse bijdrage.

  Meer informatie over het Sociaal Personeelsfonds TNO (SPF) vindt u hier!

 • nieuw eTNOs verhaal: Phoxa project

  Berekeningen van ozonconcentraties op leefniveau op Europese
  schaal
  Auteur: Peter Builtjes
  Werkgebied: Milieu
  Onderdeel: Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO
  Samenvatting:
  TNO heeft een lange geschiedenis op het gebied van onderzoek naar ozon op leefniveau. Een
  belangrijk project hierbij was het zogenaamde PHOXA-project. Dit project heeft o.a. aangetoond dat
  ozonconcentraties kunnen worden verlaagd door de emissies van zowel stikstofoxiden als
  koolwaterstoffen te verminderen. Dit project heeft TNO tot op vandaag een belangrijke
  internationale rol opgeleverd op het gebied van emissie-inventarisaties en verspreidingsmodellering
  van luchtverontreiniging. Met voorbeelden wordt dit door de auteur, thans nog werkzaam als
  adviseur bij TNO-Utrecht, toegelicht.

 • 7 nieuwe Impactverhalen

  Op 29 november zijn er 7 nieuwe Impactverhalen gepubliceerd (klik hier). Deze zijn eind oktober ook aan de RvB-TNO aangeboden. Er zijn er nu 28 in totaal.

Algemeen
eTNOs is op 11 april 1979 opgericht als vereniging van gepensioneerde werknemers van TNO, vooral gericht op het behoud van het onderlinge contact. Later is eTNOs zich meer en meer ook gaan inzetten voor alle gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van het Pensioenfonds TNO.
eTNOs is georganiseerd in drie regio’s die vooral sociale activiteiten organiseren. Het hoofdbestuur zorgt voor coördinatie en voor een aantal centrale activiteiten op speciale terreinen waaronder de belangenbehartiging. Daarvoor zijn werkgroepen actief. Regio's en werkgroepen kunt u hierboven selecteren. Per selectie kunt u aan de linkerkant specifieke activiteiten kiezen.