CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Algemeen

Laatste nieuws


 • OPROEP voor de Algemene Ledenvergadering 2017

  Het hoofdbestuur van eTNOs nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze wordt gehouden op woensdag 12 april 2017 in Koetshuis de Haar, Kasteellaan 1, 3455 RR, Haarzuilens.

  Lees meer >>

 • Video's met nog eens vier aangevuld

  170316 Onder de Video's zijn weer vier nieuwe films geplaatst, te weten:
  • 1974 IMG CHLOORPROEVEN
  • 1986 Video-workshop TNO voorlichters
  • 1987 MBL 40 jr – Thomasvaer
  • 1989 3 LETTERS, 1 BEGRIP

  Klik hier en scroll naar het gewenste jaartal.

 • Nog eens zeven video's geplaatst

  170310 Onder de Video's zijn nog eens zeven nieuwe films geplaatst, te weten:
  "CTI Warmtetechniek" (Promotiefilm CTI, 1968),
  "Dans in de Kelder" (20 jaar MBL, 1967)
  "Geboorte van een MBL'er" (20 jaar MBL, 1967)
  "Promotie" (20 jaar MBL, 1967)
  "Creatief denken"(BRT programma uit 1986 met het Productcentrum)
  "Afscheid van Warschauer" (2 delen, 1987)

  Klik hier en scroll naar het gewenste jaartal.

 • Zeven nieuwe (oude) videofilms geplaatst.

  170302 Onder de Video's zijn zeven nieuwe films geplaatst, te weten:
  "Een sluitend harnas" (Physisch Lab, 1967),
  "De antivervuilingspil" (personeelsvereniging Gons, 1972),
  “MBL 25 jr - NOS Interview” (1972)
  “MFI Journaal deel 6” (1980)
  “Don't play the Oistrich” (1986)
  “Opening Produktcentrum TNO” (1986) en het
  ”TNO Jaarjournaal van 1994” (1994)

  Klik hier en scroll naar het gewenste jaartal.

 • Vijf nieuwe (oude) videofilms geplaatst.

  170221 Onder de Video's zijn vijf nieuwe films geplaatst, te weten de TNO Jaarjournaals van 1989, 1990, 1991, 1992 en 1993. Klik hier en scroll naar het gewenste jaartal.

 • Kieswijzer KNVG voor gepensioneerden

  De KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden), waar eTNOs lid van is, heeft een kieswijzer ontwikkeld voor gepensioneerden.
  Gezien vanuit de ogen van de KNVG worden in de kieswijzer de partijstandpunten beoordeeld.
  Lees hier:Kieswijzer KNVG voor gepensioneerden

 • Bijdrage ouderenorganisaties aan verkiezingsprogramma's politieke partijen.

  Lees hier: Bijdrage ouderen organisaties aan verkiezingsprogramma's politieke partijen

 • Algemene ledenvergadering 2017

  De Algemene Ledenvergadering van eTNOs wordt dit jaar gehouden op woensdag 12 april in Koetshuis de Haar, Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens. Reserveert u vast de datum in uw agenda?
  Meer informatie kunt u lezen in het volgende nummer van eTNOs Berichten.
  Ook op deze site wordt dan de uitnodiging met het programma en de agenda geplaatst.

 • Uitslag eTNOs kerstquiz 2016 eBerichten 59

  Het decembernummer 2016 van eTNOs Berichten bevatte een multiple choice quiz met een twintigtal vragen over de geschiedenis van TNO. Lees meer eTNOs kerstquiz 2016

 • Boekje IG-TNO Ingebruikstelling van het nieuwe gebouw (1965)

  170108. Onder Publicaties/(TNO) Boeken is bij het jaartal 1965 een boekje geplaatst over de Ingebruikname in 1965 van het nieuwe gebouw van IG-TNO. (klik direct)

 • Cybercrime IoT, Rolf van Wegberg TNO

  Presentatie over TNO onderzoek naar Cybercrime IoT door Rolf van Wegberg, gehouden tijdens de TNO seniorenmiddag bij TNO Den Haag (Babylon).
  Cybercrime IoT

 • TNO seniorenbijeenkomst 2016 in New Babylon

  Lees het verslag van deze bijeenkomst>>

 • Excursie Louwman museum, regio Midden

  Het verslag van het bezoek van regio midden aan het Louwman Automuseum staat nu op de website van regio midden!

 • De sloop van het TNO complex in Apeldoorn

  sloop TNO complex Apeldoorn
  sloop TNO complex Apeldoorn
  Na lang uitstel is nu een slopersbedrijf actief om het TNO complex te ontmantelen.
  Er moet plaats worden gemaakt voor woningbouw.
  Bekijk hun voortgang met de link De sloop van TNO complex Apeldoorn

 • Excursie Louwman museum, stadsrondrit Den Haag/Scheveningen is beschikbaar onder Oost->excursieverslagen

  Woensdag 5 oktober 2016 vertrokken wij met 2 touringcars en stralend blauwe lucht richting Den Haag voor een bezoek aan het Louwman Museum en een stadsrondrit door Den Haag en Scheveningen met afsluitend een diner in restaurant de Dagvisser in Scheveningen. De weergoden waren ons goed gezind.

 • Website KNVG

  De nieuwe website van de KNVG, de koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, staat live!
  U wordt van harte uitgenodigd een kijkje te nemen. www.knvg.nl

 • Vitaal ouder worden.

  Van onze contactpersoon bij het Zilveren Kruis ontving de werkgroep Zorg&Welzijn een overzichtelijk stuk informatie over vitaal ouder worden. (klik hier).

 • Wie wil meedoen met de Geschiedenis whatsappgroep?

  De eTNOs werkgroep “Geschiedenis van TNO” heeft diverse artikelen in eTNOs Berichten geplaatst over de activiteiten. Bij het opstellen van de producten van de werkgroep, zoals de beschrijving van een instituut of locatie is vrijwel altijd hulp nodig van eTNOs leden die kennis hebben over een specifiek TNO onderdeel, gebouw of anderszins. De werkgroep zoekt nu altijd zelf naar de leden met genoemde specifieke kennis, maar wij kennen natuurlijk niet alle oud TNO medewerkers. Dit bracht ons op het idee een whatsappgroep “Geschiedenis” te starten. In deze groep zitten eTNOs leden en wellicht andere oud-TNO-ers of huidige werknemers van TNO die geïnteresseerd zijn in de historie van TNO.

  De whatsappgroep vormt een collectief geheugen en kan de werkgroep helpen bij vragen als:
  • Wie kent iemand die op de hoogte is van het verblijf van TNO op een bepaalde locatie;
  • Wie weet nog wie er op een (dan meegestuurde) foto staat;
  • Wie heeft er nog exemplaren van een personeelsblad;
  • Wie heeft er suggesties voor eTNOs verhalen of impactverhalen;
  • Enzovoort?

  Ook is denkbaar dat er vanuit de whatsappgroep nieuwe initiatieven voortkomen. Hoe dan ook, wij denken dat via zo’n whatsappgroep we sneller en betere informatie krijgen dan wanneer wij alleen uit ons eigen geheugen moeten putten. We hopen dan ook op een grote groep leden die ons wil helpen.
  Aanmelding tot de groep kan door uw mobiele telefoonnummer door te geven aan de werkgroep via geschiedenis@etnos.nl. Mocht u na enige tijd besluiten niet langer te willen deelnemen dan kunt u zichzelf heel eenvoudig met uw eigen telefoon afmelden.

  Namens de werkgroep “Geschiedenis van TNO”
  Johan van Veen

 • SPF-TNO gratis budgetcoach voor eTNOs

  De Stichting Sociaal Personeelsfonds TNO (SPF) heeft als doel het ondersteunen van collega’s en oud collega’s die door sociale, medische of andere omstandigheden in financiële moeilijkheden raken. Deze ondersteuning wordt aan TNO-ers en TNO gepensioneerden gegeven die lid zijn van het SPF. SPF-leden betalen een geringe maandelijkse bijdrage.

  Meer informatie over het Sociaal Personeelsfonds TNO (SPF) vindt u hier!

Actueel


 • Excursieverslag van het bezoek aan het Louwman Automuseum

  (Regio midden)

  Donderdag 01 December 2016

  Het verslag van het bezoek van regio midden aan het Louwman Automuseum staat nu op de website van regio midden!
 • Kerstlunch bij Het Witte Paard te Nootdorp

  (Regio west)

  Woensdag 14 December 2016

  Ook in 2016 sluit Regio West het jaar af met een sfeervolle gezellige kerstlunch. Net als in de afgelopen jaren kan onder het genot van een warme lunch en een drankje worden bijgepraat. Er zal weer rustige achtergrond muziek worden verzorgd.

  Lees meer >>
 • Nieuwjaarsreceptie Oost uitnodiging leden regio Oost

  (Regio oost)

  Dinsdag 03 Januari 2017

  Hierbij nodigen wij U uit voor onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst annex ledenvergadering op dinsdag 3 januari 2017.
  Lees meer >>
 • Jaarvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst Regio Midden

  (Regio midden)

  Maandag 09 Januari 2017

  In 2017 zal de jaarvergadering en daarop volgend de nieuwjaarsinstuif van Regio midden plaatsvinden op 9 januari 2017 op de bekende locatie Biltsche Hoek in De Bilt. Reserveer die datum alvast in uw agenda!

 • Lezingen Schepenzaag

  (Regio oost)

  Woensdag 01 Maart 2017

  Op woensdag 1 maart 2017 zal er weer een technische presentatie door de eTNOs worden verzorgd voor leden door leden.
  Deze keer gaat het over de ontwikkeling van de Schepenzaag en de inzet van deze “zaag” bij de berging
  van de Kursk (Russische nucleaire onderzeeër) en de Tricolor (een transportschip) .

  Er zijn nu 43 aanmeldingen en dat is niet slecht maar er kunnen er nog wel wat bij, Meld u aan!

  Lees meer >>
 • Jaarprogramma voor 2017 van de regio midden

  (Regio midden)

  Dinsdag 25 April 2017

  Lees meer >>
 • In 2018 gaat TNO Zeist verlaten

  (Regio midden)

  Zondag 31 December 2017

  Oproep: omdat TNO in 2018 Zeist gaat verlaten willen we iets van de geschiedenis vastleggen.
  Lees meer >>
Algemeen
eTNOs is op 11 april 1979 opgericht als vereniging van gepensioneerde werknemers van TNO, vooral gericht op het behoud van het onderlinge contact. Later is eTNOs zich meer en meer ook gaan inzetten voor alle gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van het Pensioenfonds TNO.
eTNOs is georganiseerd in drie regio’s die vooral sociale activiteiten organiseren. Het hoofdbestuur zorgt voor coördinatie en voor een aantal centrale activiteiten op speciale terreinen waaronder de belangenbehartiging. Daarvoor zijn werkgroepen actief. Regio's en werkgroepen kunt u hierboven selecteren. Per selectie kunt u aan de linkerkant specifieke activiteiten kiezen.