CIVO - Vleesafdeling
CIVO - Vleesafdeling
Etentje met Angel Casal
Bezoek van prins Sayyid Shabib Bin Taimur Al Said
Mr. Pieter van Vollenhove bezoekt TNO Apeldoorn
Koot en Bie in de windtunnel van TNO Apeldoorn
Werk
Regelpaneel brandstofcel
Scheersalon
EHBO-team
Kerstviering
Varestraint testbank
Bezoek aan Museum van Arthur O. Bauer, verzameling Duitse elektronica uit de 2e Wereldoorlog, 27 oktober 2010
A  A  A

Boeken (TNO)

Deze boeken zijn niet door eTNOs uitgegeven, maar gezien hun belang voor de historie van TNO publiceren wij die wél.
De titels staan chronologisch gerangschikt op het eerste jaartal en vervolgens evt. op het tweede jaartal

(1927-1970) "50 jaar Physisch Laboratorium TNO" 194 pagina's
(1929-1954) "Een kwart eeuw Nederlands Instituut voor Praeventieve geneeskunde" Auteur J.P. Bijl, 154 pagina's.
(1929-1969) Veertig jaar NIPG Auteur: F. Doeleman, 15 pagina's
(1929-1989) "Symposiumverslag t.g.v. 60 jaar NIPG" 120 pagina's
(1932-2012) "80 jaar TNO" 299 pagina's
(1941-1981) "40 jaar IMG-TNO", Tekst J.A. Somers, 14 pagina's
(1941-1991) "50 jaar Pensioenfonds TNO" Auteur H. Loeven, 60 pagina's
(1946-1996) "Zetmeel onderzoek in Groningen" Auteur dr. T.J. Buma, 121 pagina's
(1947-1957) "10 jaar Rijksverdedigingsorganisatie TNO" 56 pagina's.
(1947-1962) "15 jaar Rijksverdedigingsorganisatie TNO" 105 pagina's
(1947-1987) "40 jaar Defensieonderzoek TNO" Auteur J. Jonker, 92 pagina's
(1947-1993) "MBL Terugblik" 27 pagina's
(1947-1997) "50 jaar Defensieonderzoek TNO" Div. auteurs, 92 pagina's
(1947-2007) 60 jaar "Defensie en TNO: een vitaal partnerschap" Omslag
(1947-2007) 60 jaar "Defensie en TNO: een vitaal partnerschap" Binnenwerk, 37 pagina's
(1949-1989) "40 jaren personeelsvereniging GONS" Auteurs Hans-Peter Baars en Hans de Groot, 149 pagina's.
(1950-1950) "1950 the TNO guide" 100 pagina's
(1951-1991) 40 jaar Commissie van Proefneming (CVP en TNO), Auteur ir. A.W.M. van der Voort, 59 pagina's.
(1952-2002) "50 jaar Bedrijfszelfbescherming bij FEL-TNO" FEL gekleurd mei 2002, 40 pagina's.
(1962-1966) "CTI-TNO activiteiten" 100 pagina's
1962 Brochure Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeeskunde NIPG (TNO) 25 pagina's
1965 IG-TNO Officiële ingebruikstelling van het nieuwe gebouw (Zuidpolder/Delft) 40 pagina's
1968 Fotoboek t.g.v. de ingebruikname van het complex ZUIDPOLDER, 84 pagina's. NB. directe download (pdf).
(1973-2012) "40 jaar werken aan beter werk" Auteur Ernst Koningsveld, 115 pagina's
(1975-1975) "Brochure stankmeting CIVO-CTI" 2 pagina's
(1988) "Jaarverslag STB 1988", 45 pagina's (NB blanco pagina's zijn niet gekopieerd)
(1994-1994 ) "TNO-REP instituten opheffing,historie" 44 pagina's
(2004-2004) "TNO Arbeid, De inzet van mensen in historisch perspectief" 51pagina's
(2014) " TNO Companies, 75 pagina's.

TEST HW 170704 klik hier.